Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Rozwód osób niemających dziecka przeważnie przebiega sprawnie. Niejednokrotnie jedno posiedzenie sądu wystarczy, aby unieważnić formalny związek. Niestety, sytuacja komplikuje się, kiedy współmałżonków łączy wspólny potomek. W tym przypadku nadrzędną sprawą omawianą w sądzie stają się kontakty z dzieckiem.